Ректор

Нечипоренко Валентина Василівна

Ректор Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії, доктор педагогічних наук, доцент, Заслужений вчитель України, кавалер ордена княгині Ольги ІІ ступеня, кавалер ордена «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня.

 

Звіт ректора комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради на зборах трудового колективу за 2015/2016 н.р.

 

Нечипоренко Валентина Василівна розпочала свою трудову діяльність у 1977 р. вчителем початкової школи СШ №39 м. Запоріжжя, а з 1983 до 1986 рр. працювала вчителем російської мови та літератури в цій же школі. З 1986 р. була переведена у санаторну школу-інтернат №8 м. Запоріжжя заступником директора з навчально-виховного процесу. В 1989 р. очолила заклад і почала його системне реформування в напрямку розбудови освітнього закладу нового типу – навчально-реабілітаційного центру.

У процесі перебудови закладу виникало чимало актуальних завдань, пов’язаних із матеріально-технічним забезпеченням, організацією якісної освіти та реабілітації вихованців з обмеженими можливостями здоров’я, переходом педагогічних працівників на режим інноваційної діяльності. Успішно вирішити ці та інші завдання допоміг організаційний талант Валентини Василівни, її управлінська далекоглядність, здатність бачити перспективи розвитку закладу та власним ентузіазмом надихати колектив на їх досягнення.

Ефективне керівництво складною організаційною структурою – навчально-реабілітаційним центром – вимагає впровадження інноваційних управлінських підходів. Тому вже в 1993 році була розпочата розбудова системи програмно-цільового управління освітньо-реабілітаційним закладом за проективно-рефлексивним принципом, втілення механізму координаційного управління всіма структурно-функціональними модулями закладу, запровадження нової системи управлінського моніторингу. Реалізація цих нововведень стала вирішальним чинником успішності роботи закладу в режимі випереджального, інноваційного розвитку.

Успішно пройти непростий шлях системної перебудови навчального закладу педагогічний колектив зумів завдяки науковому підходу до проектування та впровадження нововведень. В умовах експериментального пошуку яскраво проявилися висока науково-методична підготовка та дослідницька культура керівника. Під безпосереднім керівництвом Нечипоренко В.В. організовано ефективну роботу педагогічного колективу щодо реалізації всеукраїнських соціально-педагогічних експериментів, присвячених проблемам розвитку життєвої компетентності та інтеграції в суспільство дітей з обмеженими можливостями здоров’я. Результати власної наукової діяльності втілені Валентиною Василівною у кандидатській дисертації на тему: «Системний розвиток навчально-реабілітаційного центру як умова формування життєвих компетенцій в учнів з обмеженими можливостями здоров’я» (2007 р.), у докторській дисертації на тему: «Теоретичні і методичні засади навчально-реабілітаційної діяльності спеціального закладу як відкритої соціально-освітньої системи», успішно захищеній у 2013 р., а також у 5 монографіях, 11 науково-методичних і практико зорієнтованих посібниках, 26 статтях у наукових фахових виданнях, 16 статтях у збірниках матеріалів наукових конференцій, 32 статтях у наукових виданнях.

 

Список наукових праць Нечипоренко В.В.

 

Детальніше ..