Студентське самоврядування

Студентське самоврядування комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (далі – Студентське самоврядування) – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь ними в управлінні комунальним вищим навчальним закладом «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (далі – Академія) безпосередньо і через органи студентського самоврядування. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Академії.

Основними завданнями студентського самоврядування Академії є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
 • сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;
 • організація інших заходів, які сприяють захисту прав студентів.

Основними функціями студентського самоврядування Академії є:

 • захист прав та інтересів студентів, які навчаються у вищому навчальному закладі;
 • пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень;
 • співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників та залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
 • забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;
 • спільно з відповідними службами сприяння забезпеченню інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам;
 • співпраця з кураторами академічних груп, завідувачами кафедр та інших структурних підрозділів.

Реалізація завдань та функцій студентського самоврядування здійснюється відповідними органами:

 1. Загальні збори студентів Академії.
 2. Студентський уряд.
 3. Старостати факультетів.
 4. Контрольно-ревізійна комісія.

Студентський уряд:

 • Голова Уряду;
 • Заступник Голови;
 • Члени Уряду;
 • Секретар

Органами старостату є:

 • Старости груп
 • Старостат факультету

 

Діяльність органів студентського самоврядування Академії регламентується відповідно до Положення «Про студентське самоврядування комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради».


Положення про студентське самоврядування


Члени студентського уряду:

 

Герасько Діана Сергіївна – Голова Студентського Уряду.
Студентка ІIІ курсу, факультету реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи, спеціальності «Соціальна педагогіка».

Коваль Владислава Ісломжанівна – Голова наукового сектору. Студентка ІI курсу, факультету реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи, спеціальності «Соціальна педагогіка»

Конько Богдан Андрійович – заступник Голови наукового сектору. Студент I курсу, факультету мистецтва та дизайну, спеціальності «Дизайн (графічний)»

Бойко Мілана Юріївна – Голова інформаційного сектору.Студентка I курсу, факультету мистецтва та дизайну, спеціальності «Дизайн (графічний)»

Клименко Вероніка Ігорівна – заступник Голови інформаційного сектору.Студентка III курсу, факультету мистецтва та дизайну, спеціальності «Садово-паркове господарство»

Нестерова Анастасія Євгенівна – Голова волонтерського сектору.Студентка I курсу, факультету мистецтва та дизайну, спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Матвієнко Аліна Олександрівна – заступник Голови волонтерського сектору. Студентка І курсу, факультету реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи, спеціальності «Соціальна робота»

Петропавлов Радіон Вадимович – Голова Культурно-масового сектору. Студент II курсу, факультету мистецтва та дизайну, спеціальності «Дизайн (графічний)»

Семенцов Валерій Вікторович – заступник Голови культурно-масового сектору. Студент ІV курсу, факультету реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи, спеціальності «Спеціальна освіта»

Тишкевич Сергій Миколайович – Голова спортивного сектору.Студент II курсу, факультету мистецтва та дизайну, спеціальності «Дизайн (графічний)»

Мальона Костянтин Віталійович – заступник Голови спортивного сектору.Студент ІV курсу, факультету реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи, спеціальності «Спеціальна освіта»

Кібець Альона Анатоліївна – секретар Студентського Уряду. Студентка V курсу, факультету реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи, спеціальності «Соціальна робота»