Публічна інформація


С Т А Т У Т —


Р і ш е н н я —


Л і ц е н з і я

 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

 

С е р т и ф і к а т и про акредитацію


Наказ №406-я «Про ліцензування освітньої діяльності» від 12.03.2016


Експертні висновки акредитаційної комісії


Кошторис на 2016 рік


 

Тендерні закупівлі

2016


 

2015

Річний план закупівель на 2015 рік


 

2014

Річний план закупівель на 2014 рік — 1


 

2013

Річний план закупівель на 2013 рік