Кафедра фізичної реабілітації

Кафедра фізичної реабілітації факультету реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради функціонує з 1 вересня 2016 року.

 


Навчально-методичне та технічне забезпечення кафедри


Професорсько-викладацький склад кафедри фізичної реабілітації

Баришок Тетяна Віталіївна

Завідувач кафедри фізичної реабілітації, кандидат наук з фізичного виховання та спорту (за спеціальністю «Фізична реабілітація»), доцент


В 2002 р. закінчила Львівський державний інститут фізичної культури, магістр з фізичної реабілітації, викладач вищих навчальних закладів
Опубліковано 54 наукових роботи, з них одна монографія: «Організаційно-методичні основи фізичної реабілітації дітей із церебральним паралічем у різних умовах».
Постійно підвищує професійну кваліфікацію, приймала участь у практичних тренінгах з Бобат концепту та методики ПНФ (пропріоцептивної нейром’язової фасилітації), ерготерапія у нейрореабілітації на базі Інсультного центру клініки «Оберіг», відвідувала лекції доктора Стейна з нейрореабілітації, приймала участь у «Академії інсульту» (2012 р., 2013 р.) та Всеукраїнських форумах нейрореабілітації та медико-соціальної експертизи (2013-2016 рр.). Відвідала університет Governor State University (США, штат Ілінойс, м. Чикаго, 2011 р.).
17-20 жовтня 2016 р. (І частина) прийняла участь в тренінгу з нейрореабілітації для фахівців фізичної реабілітації (за підтримки USAID «Українська асоціація фізичної терапії» та «Національна Асамблея інвалідів України», що реалізовували проект ТЕАМ Україна).
12 листопада 2016 року прийняла участь у тренінгу «Мультидисциплінарна команда інсультного відділення: спільні зусилля задля кращого результату. Клінічний розбір пацієнта» на базі інсультного центру клініки «Оберіг» м. Київ.

Волкова Світлана Степанівна

Професор кафедри фізичної реабілітації, кандидат педагогічних наук, професор.


У 1961 році з відзнакою закінчила факультет фізичного виховання і спорту Московського обласного педагогічного інституту ім. Н.К. Крупської за спеціальністю “Фізичне виховання, анатомія та фізіологія”; має науковий ступінь кандидата педагогічних наук, 1967 р.,04.07.1991 р. Держкомітетом СРСР з народної освіти присвоєно звання професора по кафедрі теоретичних основ і фізичної культури.
Кількість наукових та навчально-методичних праць становить 240 публікацій, із них наукових – 175 (монографія – «Биомедицинские, биотехнические технологии в физической реабилитации человека», 2010 р.).
У 1999 році обрана академіком Академії менеджменту в освіті та культурі. В 1997, 2003-2006 роках включена зі своїми бібліографічними даними в видання “Хто є хто в світі” (США) за вклад у вдосконалення сучасного суспільства. В 1999 році включена в Бібліографічне видання Кембріджського університету (Англія). Під керівництвом Світлани Степанівни захищено сім кандидатських дисертацій.

Бандуріна Катерина Вікторівна

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту (за спеціальністю «Фізична реабілітація»), доцент


В 2002 р. закінчила Львівський державний інститут фізичної культури, магістр з фізичної реабілітації, викладач вищих навчальних закладів. Опубліковано 34 наукових роботи, з них одна монографія: «Організаційно-методичні основи фізичної реабілітації дітей із церебральним паралічем у різних умовах».
Постійно підвищує професійну кваліфікацію, приймала участь у практичних тренінгах з Бобат концепту та методики ПНФ (пропріоцептивної нейром’язової фасилітації), відвідувала лекції доктора Стейна з нейрореабілітації, приймала участь у Всеукраїнських форумах нейрореабілітації та медико-соціальної експертизи (2015, 2016 р.).
17-20 жовтня 2016 р. (І частина) прийняла участь в тренінгу з нейрореабілітації для фахівців фізичної реабілітації (за підтримки USAID «Українська асоціація фізичної терапії» та «Національна Асамблея інвалідів України», що реалізовували проект ТЕАМ Україна). 12 листопада 2016 року прийняла участь у тренінгу «Мультидисциплінарна команда інсультного відділення: спільні зусилля задля кращого результату. Клінічний розбір пацієнта» на базі інсультного центру клініки «Оберіг» м. Київ.

Одинець Тетяна Євгенівна

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту (за спеціальністю «Фізична реабілітація»), доцент


У 2008 році закінчила Класичний приватний університет з відзнакою за спеціальністю «Фізична реабілітація» та здобула кваліфікацію магістра фізичної реабілітації, викладача вищих навчальних закладів.
У 2012 році закінчила навчання в аспірантурі Львівського державного університету фізичної культури.
Сфера наукових інтересів охоплює проблему фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом, сучасні засоби функціональної діагностики, вплив оздоровчого плавання на стан серцево-судинної та дихальної систем, вегетативної регуляції у жінок, хворих на рак молочної залози.
Основні практичні та теоретичні результати досліджуваної проблеми представлені на 42 Міжнародних науково-практичних конференціях. Одинець Т.Є. є співкерівником теми «Основи фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом» на 2016-2020 рр. (номер державної реєстрації 0115U007008)
Автор понад 114 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 3 навчальних посібника, 1 патент України та 2 статті, внесених до Міжнародної наукометричної бази Scopus.
В 2015 році здобула премію Запорізької обласної державної адміністрації у галузі експериментальних та клінічних аспектів медицини серед молодих спеціалістів та відзначена подякою ректора за успішну науково-дослідну діяльність.
У 2016 році пройшла стажування у Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, (Польща) за темою: «Fizykoterapia i ergoterapіa w medycynie zachowawczej I zabiegowej». Під її керівництвом успішно захищено понад 20 кваліфікаційних дипломних робіт.

Григор’єва Олена Анатоліївна

Доктор медичних наук, професор


У 2011 захистила докторську дисертацію на тему «Закономірності морфогенезу і реактивності колінного суглоба після антигенного і гормонального впливу (анатомо-експериментальне дослідження)». Результати наукових досліджень щорічно представляються на Міжнародних науково-практичних конференціях. Автор понад 120 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 2 патента України на корисну модель.

Овчинніков Артем Валерійович

Старший викладач кафедри фізичної реабілітації


У 2013 році закінчив Класичний приватний університет м. Запоріжжя, одержав кваліфікацію «викладач фізичного виховання, тренер з обраного виду спорту». Диплом магістра одержав у 2014 році на базі Класичного приватного університету м. Запоріжжя за кваліфікацією «викладач університетів та вищих навчальних закладів». Викладає навчальну дисципліну «Фізичне виховання».

Гвоздьов Микола Володимирович

Викладач кафедри фізичної реабілітації


У 1981 році закінчив Запорізький державний педагогічний інститут, одержав кваліфікацію «вчитель фізичного виховання». Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист». Професійну кваліфікацію підвищує на базі комунального закладу «Запорізький інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради за фахом «вчителі фізичної культури зі спецкурсом ІКТ». Викладає навчальну дисципліну «Фізичне виховання».


Кафедра фізичної реабілітації Хортицької національної академії готує студентів відповідно галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 «Фізична реабілітація», яка відповідає вимогам та  потребам суспільства і передбачає надання широкого спектру клінічних та позаклінічних послуг.
 
Об’єктами професійної діяльності є:

  • загальноосвітні та спеціальні заклади;
  • заклади соціального захисту населення;
  • лікувальні та лікувально-профілактичні заклади;
  • реабілітаційні центри та служби;
  • спортивні команди вищої ліги;
  • заклади системи «Інваспорт» (робота зі спортсменами з особливими потребами).

Залежно від характеру роботи фахівець фізичної реабілітації може займатися оздоровчою та реабілітаційною підтримкою різних категорій населення, рекреаційною діяльністю.

Протягом курсу навчання студенти набувають професійних знань та практичних навичок, вивчаючи такі дисципліни: фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем, при порушеннях опорно-рухового апарату, при захворюваннях  внутрішніх органів, при захворюваннях нервової системи, в педіатрії, реабілітації осіб із психосенсомоторними розладами, при церебральному паралічі та ін.

             Протягом навчання студенти проходять клінічні практики з фізичної реабілітації при м’язово-скелетних розладах; з фізичної реабілітації при  розладах серцево-судинної та дихальної систем, з фізичної реабілітації при нейромоторних розладах, реабілітаційну практику в педіатрії.

 

Хортицька національна академія має медичне відділення, яке відповідає всім сучасним вимогам, на базі якого відбувається підготовка майбутніх фахівців фізичної реабілітації.
Клінічні практики проходять на базі власного центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів та інших лікувальних закладів.

 

По закінченню навчання студент отримує кваліфікацію – бакалавр фізичної реабілітації, фахівець з фізичної реабілітації. Всі викладачі кафедри фізичної реабілітації постійно підвищують свій професійний рівень.

Систематично беруть участь у всеукраїнських та міжнародних освітніх та науково-практичних заходах (конференціях, тренінгах, семінарах).