Забезпечення кафедри фізичної реабілітації

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення

 

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів

Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення

Забезпечення програмами і базами для проходження практики

Забезпечення підручниками, посібниками, довідковою та іншою літературою

Перелік фахових періодичних видань


Робочі програми 227 «Фізична реабілітація»

 

Перший рівень (бакалаврський)

 

Вступ до спеціальності (за професійним спрямуванням)

Анатомія

Біохімія

Долікарська медична допомога у невідкладних станах

Екологія та безпека життєдіяльності

Фізіологія людини

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Історія України та української культури

Всесвітня реабілітаційна термінологія та латинь

Механотерапія

Оздоровча гімнастіка

Види рекріаційної активності

Соціологія


 

Другий рівень (магістерський)

 

Англійска мова (За професійним спрямуванням) та латинь

Фізична терапія дітей та підлітків

Фізична терапія та ерготерапія (загальний курс)

Фізична терапія осіб з новоутвореннями

Фізична терапія в ортопедії та травматології

Фізична терапія при соматичних захворюваннях

Методологія і організація наукових досліджень

Нейрореабілітація

Основи нейропсихології та спіч-терапії

Основи дефектології (за нозологіями)

Основи фізіотерапії та курортології

Основи фармакології

Особливості підбору та експлуатації візків

Педагогіка вищої школи