Факультет мистецтва та дизайну

Загальні відомості про факультет

Факультет мистецтва та дизайну був утворений у ході виконання рішення Запорізької обласної ради від 27.08.2015 року № 45 «Про зміну типу, найменування комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради на базі художнього відділення та відділення «Ландшафтний дизайн».

На факультеті здійснюється підготовка творчих особистостей у галузі декоративно-прикладного мистецтва та дизайну. Відкриттю творчих спеціальностей сприяло й те, що заклад розташовано на овіяному легендами острові Хортиця, який акумулює творчу енергетику та надихає на збереження традицій народного мистецтва.


Кафедри факультету:


 

На факультеті мистецтва та дизайну здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за денною формою навчання за наступними спеціальностями:

 
Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»

  • 206 «Садово-паркове господарство» на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців, на базі диплома кваліфікованого робітника – 1 рік 10 місяців;
  • 022 «Дизайн», спеціалізації «Дизайн графічний», «Дизайн одягу» на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців, на базі диплома кваліфікованого робітника – 1 рік 10 місяців;
  • 022 «Дизайн», спеціалізація «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки 5 місяців, на базі диплома кваліфікованого робітника – 1 рік 5 місяців;
  • 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців, на базі диплома кваліфікованого робітника – 1 рік 10 місяців.

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

  • 022 «Дизайн», спеціалізації «Дизайн графічний», «Дизайн одягу» на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців, на базі диплома молодшого спеціаліста – 2 роки 10 місяців.
  • 022 «Дизайн», спеціалізація «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки 5 місяців, на базі диплома молодшого спеціаліста – 2 роки 5 місяців.

На факультеті мистецтва та дизайну забезпечується широка і різнобічна підготовка студентів творчих спеціальностей. Основним завданням колективу викладачів є досягнення високого рівня професійної підготовки студентів. Характерною ознакою факультету стала індивідуальна підготовка спеціалістів. Значну увагу приділяють молоді з обмеженими можливостями життєдіяльності. Такі студенти навчаються в інтегрованому середовищі. Активна навчальна діяльність сприяє утвердженню молодих людей із вадами здоров’я як повноцінних членів суспільства, свідомому вибору ними майбутнього фаху.

Викладачі та студенти факультету беруть участь у всеукраїнських конкурсах, виставках, фестивалях, демонстраціях творчих досягнень, спрямованих на підвищення професійного рівня майбутніх фахівців.

Кращі семестрові та дипломні проекти студентів факультету експонуються в музеї творчих робіт академії. Проекти виконано в різних техніках: художня кераміка, гобелен, декоративний розпис, графіка. Роботи не лише засвідчують високий професійний рівень виконання, але й виявляють велику любов до національної спадщини, – невичерпного джерела, до якого звертаються, щоб створювати нове, сучасне й дивувати світ.

Факультет мистецтва та дизайну підтримує творчі зв’язки з іншими навчальними закладами, організаціями та установами: Львівською національною академією мистецтв, Київським національним університетом технологій та дизайну; Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури (м. Київ); Закарпатською академією мистецтв; Харківською державною академією дизайну і мистецтв; Національним університетом біоресурсів і природокористування України (м. Київ); Запорізьким національним університетом; Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького.


Студенти про навчання на факультеті: