Кафедра дизайну


 

Кафедра дизайну була утворена в ході виконання рішення Запорізької обласної ради від 27.08.2015 року № 45 «Про зміну типу, найменування комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради.

 

 

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» зі спеціальностей «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «Дизайн» (спеціалізації «Дизайн графічний», «Дизайн одягу», «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»). У 2016 р. у Хортицькій національній академії розпочато підготовку здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Дизайн» (спеціалізації «Дизайн графічний», «Дизайн одягу», «Перукарське мистецтво та декоративна косметика») на першому (бакалаврському) рівні освіти. Наразі відбувається ліцензування спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні освіти.На спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» студенти опановують техніки декоративного живопису, батик, розпис на склі, проектну графіку, мистецтво мозаїки, кераміку, вітраж, техніки стінного розпису. Навчальну практику студенти проходять у керамічній майстерні академії, обладнаній піччю для випалу керамічних виробів, гончарними кругами. Дипломні роботи випускників прикрашають аудиторії та кабінети Хортицької національної академії.

Майбутніх фахівців навчають основам образотворчої грамоти, закономірностям побудови форми, колориту, гармонії. До того ж, всі студенти вивчають комп’ютерну графіку – необхідний сучасному художнику новий вид мистецтва. Легкість оперування зображенням допомагає майбутнім фахівцям оволодіти різноманітними графічними прийомами – рисуванням та проектуванням, трьохвимірним моделюванням та обробкою зображення. Студенти також навчаються виконувати різні вироби з кераміки (глечики, чашки, вази тощо) на гончарному колі, працювати з гіпсовими формами, скульптурами, розписувати глиняні вироби та покривати їх глазур’ю.

Студенти не лише проектують та виконують вироби в матеріалі, використовуючи для цього весь арсенал професійних прийомів, необхідні матеріали та інструменти, але й вчаться зберігати та розвивати традиції українського народного мистецтва. Викладачі кафедри особливу увагу приділяють формуванню у студентів мистецького смаку, розумінню характеру та специфіки мистецької творчості.

 

Протягом навчання графічні дизайнери вивчають «Дизайн поліграфічної продукції», «Дизайн у рекламі», «Дизайн упаковки і етикетки», «Історію дизайну», опановують комп’ютерні програми Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Photoshop. Випускники-графічні дизайнери є одними з найзатребуванішіх фахівців на сучасному ринку праці, оскільки задіяні у рекламі, поліграфії, видавничій справі, розробці комп’ютерних ігор тощо.

Дизайнеру одягу протягом навчання опановують «Історію та дизайн костюму», «Художнє проектування», «Аналітику світових трендів та брендінг фешн-бізнесу», «Дизайн портфоліо», «Дизайн сценічного костюму», «Декоративний розпис тканин». Практичні навички відпрацьовують у швейній майстерні, обладнаній промисловими машинами. Результати свого дизайнерського креативу студенти демонструють у власному театрі моди «Ґвенделін».

Необхідні навички студенти спеціальності «Дизайн», спеціалізації «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» здобувають на заняттях з «Технологій перукарських робіт», «Декоративної косметики та гриму, «Пастижу», «Історії костюму та зачіски». Практичні дисципліни викладають фахівці-практики, майстри міжнародного класу з перукарства та візажу. Навчальну практику студенти проходять у салонах-перукарнях регіону. Найкращі студенти беруть участь у фешн-конкурсах Запоріжжя та України.

Освітній процес здійснюється завдяки роботі викладачів, переважна більшість яких є членами творчих спілок художників регіону та України: Національної спілки художників України, Спілки майстрів народного мистецтва, Спілки дизайнерів. Серед викладачів – кандидати наук, Заслужені художники України.


Керівництво:

 

Дерев’янко Наталія Володимирівна — завідувач кафедри дизайну, кандидат педагогічних наук

 

Має вищу освіту: у 2001 р. закінчила Львівську національну академію мистецтв та отримала кваліфікацію художника декоративно-прикладного мистецтва.

Кандидат педагогічних наук з 2010 р. Дисертацію на тему «Педагогічні умови формування проектно-образного мислення майбутніх дизайнерів у вищому навчальному закладі» захистила зі спеціальності 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти. Має вчене звання доцента.

Наукова діяльність Н.В. Дерев’янко зосереджена на таких галузях, як мистецтво, дизайн, професійне мислення майбутніх дизайнерів.

Є членом Спілки художників України, Спілки дизайнерів України.