Ліцензування — 016 «Спеціальна освіта»

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Дотримання вимог та правил пожежної та техногенної безпеки

Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкту

Проведення досліджень метеорологічних факторів

Розширення ліцензійного обсягу

 

Робочі програми — 016 «Спеціальна освіта» — БАКАЛАВР

 

СГН04 «Іноземна мова»

СГВ04 «Політологія»

СГН05 «Українська мова»

ППН01 «Психологія»

ППВ09 «Ігри в логопедичній роботі»

ППН11 «Клініка інтелектуальних порушень»

ППН12 «Логопедія» (2 курс)

ППН12 «Логопедія» (3 курс)

ППН12 «Логопедія» (4 курс)

ППН08 «Невропатологія»

ППН14 «Неврологічні основи логопедії»

ППВ17 «Образотворче мистецтво з методикою»

ППН04 «Основи генетики»

ППН22 «Спецметодика математики з основами математики»

ППВ05 «Основи патопсихології і психотерапії»

ППН15 «Психолінгвістика»

ППВ04 «Методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з ТПМ»

ППН04 «Риторика, культура мовлення корекційного педагога»

ППН17 «Спеціальна дошкільна педагогіка»

ППН26 «Спецметодика дошкільного виховання»

ППН27 «Спецметодика фізичного виховання»

ППН21 «Спецметодика розвитку мовлення»

ППН19 «Спецпедагогіка з історією логопедії»

ППН24 «Спецметодика початкового навчання»

ППВ16 «Трудове навчання з методикою»

ППН16 «Теорія і методика виховання дітей з вадами мовлення»

ППН25 «Спецметодика «Я і Україна»

СГВ09 «Основи економічної теорії»

 

Робочі програми — 016 «Спеціальна освіта» — МАГИСТР

 

ПП.00015 Альтернативні комунікативні технології

ПП.0014 Теорія і практика аутології

ПП.005 Інноваційні технології в системі спеціальної, інтегрованої та інклюзивної освіти

ПП.0016 Логопедичний масаж

ПП.0008 Логопедія з методикою викладання у ВНЗ

ПП.0004 Методологія та методика наукового дослідження

ПП.0007 Методика викладання спеціальної психології

ПП.0015 Педагогічні технології комунікативного розвитку дітей із мовленнєвим дизонтогенезом

ПП.0009 Психосоматика

ПП.0002 Психологія вищої школи