Правила прийому

Загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів для дітей захворюванням серцево-судинної системи, забезпечує умови для інклюзивного навчання, відновлення здоров’я, соціальної адаптації, професійної орієнтації дітей.

Комплектування  санаторної школи-інтернату вихованцями, які проживають у м. Запоріжжі і Запорізькій області, здійснюється спеціальною комплектаційною комісією, створення якої визначено Інструкцією про порядок комплектування загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів дітьми, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 19.06.96р. № 217 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.07.96р. за № 390/1415 за погодженням з Департаментом  освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

Санаторна  школа-інтернат комплектується за направленнями, що видаються  Департаментом освіти  і  науки  Запорізької обласної  державної адміністрації на підставі протоколу засідання спеціальної комплектаційної комісії та висновків лікарсько-консультативних  комісій  дитячих поліклінік.

Направлення дітей  та підлітків до санаторної школи-інтернату проводиться один раз на рік до 1 вересня. Протягом навчального року можливе зарахування дітей за  умови наявності вільних місць у відповідних класах.

Направлення   дітей  до   санаторної    школи-інтернату здійснюється  на  підставі медичних показань і протипоказань.

До санаторної школи-інтернату приймаються діти, первинний діагноз яких повинен відповідати кардіологічному профілю загальноосвітньої санаторної школи-інтернату Хортицької національної академії, а саме: захворювання серцево-судинної системи:

 1. Ревматизм в неактивній фазі.
 2. Вроджені пороки серця при відсутності недостатності кровообігу, які не потребують хірургічного втручання.
 3. Хронічний тонзиліт з тонзилогенною кардіоміопатією.
 4. Первинна артеріальна гіпертонія IА і IБ ступенів.
 5. Вегетосудинна дистонія.
 6. Стан після перенесеного інфекційно-алергійного міокардиту не раніше ніж через 6 місяців після періоду загострення захворювання.

Комплектування вихованцями санаторної школи-інтернату   здійснюється  спеціальною  комплектаційною комісією закладу згідно з затвердженим порядком.

Тривалість перебування вихованців у санаторній школі-інтернаті встановлюється комплектаційною комісією при зарахуванні дитини до закладу, як правило на один навчальний рік.

В кінці   кожного  навчального  року  комплектаційна  комісія переглядає  контингент  вихованців   на   доцільність   подальшого перебування у санаторній школі-інтернаті.

Питання про зарахування нових  вихованців розглядаються комплектаційною комісією у період з 1 червня до 15 серпня кожного поточного року.

Зарахування учнів (вихованців) до санаторної школи-інтернату здійснюється  за наказом директора на підставі протоколу комплектаційної комісії за направленням Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.

 

Зарахування здійснюється за наявності таких документів:

 • заяви батьків на ім’я директора;
 • копії свідоцтва про народження;
 • виписки дільничного лікаря з історії розвитку із зазначенням результатів аналізів;
 • індивідуальної картки розвитку дитини (Ф. 026);
 • висновку ЛКК;
 • довідки учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду (Ф.086-1);
 • санаторно-курортної картки;
 • картки профілактичної роботи з учнями загальноосвітнього навчального закладу, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику вживання алкогольних чи наркотичних препаратів;
 • посвідчення про інвалідність (копія);
 • витягу з протоколу психолого-медико-педагогічної консультації
 • (ОПМПК) діагностичними висновками і рекомендаціями (для дітей з особливостями психофізичного розвитку);
 • довідки від лікаря-психоневролога;
 • характеристики з попереднього місця навчання та виховання дитини;
 • довідки про склад сім’ї;
 • довідки з місця роботи батьків або осіб, які їх замінюють;
 • карти профілактичних щеплень (форма 063/0 );
 • довідки дільничного лікаря про відсутність інфекційних захворювань у помешканні і про результати обстеження на педикульоз та почесуху (дійсна протягом 3 днів);
 • загального аналізу крові, крові на глюкозу, загального аналізу сечі (дійсні протягом 10 діб), аналізу на кишкову інфекцію, ентеробіоз  (дійсний 7 діб)

 

Для зарахування, переведення та випуску дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються документи, передбачені Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866.

Документи на зарахування дитини до санаторної школи-інтернату подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.

Для зарахування дітей у спеціальні класи для дітей, які потребують корекції фізичного розвитку різного профілю, подаються документи, передбачені Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 15.09.2008р. № 852.

Дошкільні групи

Перелік документів для оформлення

Перелік документів для попереднього розгляду

Школа(1 класс)

Перелік документів для оформлення

Перелік документів для попереднього розгляду

Школа(2 — 11 класи)

Перелік документів для оформлення

Перелік документів для попереднього розгляду